Gravures

“Kampen, Overijssel”. Het Gotische Huis. Getekend door Sydney R. Jones, 1912. Uit Sydney R. Jones, Old Houses in Holland. London, Parijs, New York.” The Studio”Ltd. 1913. blz. 104