Gravures

“Kampen, Overijssel”. Het Linne Weevers Gilde 1665. Getekend door Sydney R. Jones, 1912. Uit Sydney R. Jones, Old Houses in Holland. London, Parijs, New York.” The Studio”Ltd. 1913. blz. 93