Gravures

“Kampen, Overijssel ( Dated 1626)”. Dakkapel van de Gast- en Proveniershuizen. Getekend door Sydney R. Jones, 1912. Uit Sydney R. Jones, Old Houses in Holland.
London, Parijs, New York.” The Studio”Ltd. 1913. blz. 102.