Gravures

“Kampen, Overijssel ( Dated on dormers 1634, 1626,1730,1630, and 1619)”. Gezicht vanaf de Vloeddijk op de buitenzijde van het hofje van de Gast- en Proveniershuizen. Getekend door Sydney R. Jones, 1912. Uit Sydney R. Jones, Old Houses in Holland.
London, Parijs, New York.” The Studio”Ltd. 1913. blz. 59.