Project omschrijving

Tentoonstellingen

 

Het SNS Historisch Centrum organiseert drie tot vijf tentoonstellingen per jaar. De onderwerpen lopen sterk uiteen, maar in de regel hebben ze een band met het gebouw of de collectie. Kampen en de regio, of de SNS Bank en haar acitiviteiten staan meestal centraal.

De tentoonstellingen in het SNS Historisch Centrum zijn gewoonlijk geopend op woensdag- en donderdagmiddag van 14.00 uur- 17.00 uur.

Het SNS Historisch Centrum is een goed bewaard spaarbankgebouw uit 1930. Door de bijzondere architectuur in de stijl van de Amsterdamse School is het aangewezen als Rijksmonument. Het interieur met zijn stemmige kleuren, houten lambriseringen, stenen schouwen, siertegels, smeedwerk en glas-in-lood, heeft een huiselijk, besloten karakter dat past bij de donkere wintermaanden. Aan de wanden van het gebouw hangen stillevens uit de collectie van het Centrum, met daarop wild, gevogelte, kazen en andere lekkernijen die de eetlust opwekken. Er zijn onder meer schilderijen te zien van de gebroeders Hein en Lucie van Dam van Isselt. .

De tentoonstelling in het SNS Historisch Centrum, (Burgwal 43 Kampen), is te zien in de periode van 7 december tot c.a. eind  februari op woensdag- en donderdagmiddag van 14.00 uur tot 17.00 uur.

Huidige tentoonstelling

Het grafische werk van Jacob Cornelis Gaal (1796-1866)

Van 9 oktober t/m 19 december 2019

De tentoonstellingen in het SNS Historisch Centrum is geopend op woensdag- en donderdagmiddag van 14.00 uur- 17.00 uur.

De in 1796 in Oost-Souburg geboren Jacob Cornelis Gaal was een telg uit een artistiek geslacht dat wortelde in Middelburg. Zijn voorouders verdienden de kost als fabrikant, maar bekwaamden zich daarnaast als kunstenaar. Jacob Cornelis trad in hun voetsporen.

Na het overlijden van zijn vrouw vestigde Jacobus Cornelis zich in 1848 in Den Haag, dichter in de buurt van zijn in Delft studerende enige zoon. Toen ook deze stierf, vertrok hij in 1855 naar Kampen, waar een zus van hem woonde. Zij was getrouwd met de prominente trijpfabrikant P.H. Gallé, die naast zijn ondernemerschap verschillende maatschappelijke functies bekleedde. Ook andere leden van de familie Gaal vestigden zich in de stad.

Jacobus Cornelis woonde op verschillende Kamper adressen, onder meer aan de Nieuwstraat en de Oudestraat. Hij manifesteerde zich binnen de plaatselijke culturele kringen, bijvoorbeeld als voorzitter van het in 1840 opgerichte Teekengenootschap, waarvan toentertijd ook de schilders J.J. Fels en de gebroeders Hein lid waren.

In 1860 kreeg hij de opdracht voor het restaureren van de portretten van de Kamper Oranjegalerij, die hingen in het tussen 1830 en 1836 gebouwde Nieuwe Raadhuis. Die restauratie beviel het stadsbestuur zo goed dat ze besloten Jacob Cornelis de opdracht te geven voor het vervaardigen van de Oranjeportretten die nog ontbraken in de reeks. In de jaren 1861-1862 schilderde hij de beeltenissen van koning Willem III, koning Willem I, koning Willem II en prins Willem V. Voor elk portret ontving hij 300 gulden. Naast deze Oranjeportretten zijn er maar een paar schilderijen van Jacobus Cornelis bekend. Ook zijn er enkele tekeningen overgeleverd.

Omvangrijker is het grafische oeuvre dat van hem bewaard is gebleven en dat grotendeels uit etsen bestaat. Dit zijn waarschijnlijk kopieën naar drukken van zijn vader Pieter. Favoriete onderwerpen waren landschappen en vooral dieren. De etsen tonen de invloed van 17deeeuwse grafici als Berchem en Dujardin.

Een representatief overzicht van Jacobus Cornelis grafische werk bevindt zich in het Rijksprentenkabinet in Amsterdam en in de collectie van het SNS Historisch Centrum