Gravures

“Theologische School te Kampen, Collegie gebouw met tuin“
Rotogravure ter gelegenheid van het 60-jarige jubileum van de theologische school met de tekst, gedenkplaat ter gelegenheid van het zestig jarig bestaan der school op 6 dec. 1914 met de titel De School, die zestig jaar mocht werken voor de eere Gods en ’t heil der kerken.
Een plaat uitgegeven door E.J. Bosch Jbzn. Te Nijverdal 1914, Ned. Rotogravure Mij Leiden