Gravures

“Theologische School te Kampen, Collegie gebouw met tuin“
Datering waarschijnlijk omstreeks de iingebruikname van de theologische school in 1854 te Kampen in ieder geval vóór de opening van het nieuwe schoolgebouw in 1895.
Afm. 11.2 x 7.8 cm
Deze afbeelding is gereconstrueerd om als onderdeel gebruikt te worden voor een rotogravure ter gelegenheid van het 60-jarige jubileum van de theologische school met de tekst, gedenkplaat ter gelegenheid van het zestig jarig bestaan der school op 6 dec. 1914 met de titel De School, die zestig jaar mocht werken voor de eere Gods en ’t heil der kerken.
Een plaat uitgegeven door E.J. Bosch Jbzn. Te Nijverdal 1914, Ned. Rotogravure Mij Leiden