Kunstcollectie

Pieter Geraldus Valentijn (1890-1959)

Te­kenaar en vrij schilder, werkzaam te Kampen, waar hij tussen 1921 en 1947 aan Vloeddijk 15 woonde. Hij gaf tekenles aan verschillende scholen in de stad.

Pieter Gerhardus Valentijn werd op 9 april 1890 geboren te Monnikendam. Zijn eerste vakonderwijs kreeg hij aan de Gemeentelijke Tekenschool te Edam. Daarna studeerde hij aan de Rijksnormaalschool voor Tekenonderwijzers te Amsterdam.

Hij maakte talloze stillevens, maar ook honderden interessante topografische schetsjes van Kampen en omgeving. De stillevens behoren tot het beste deel van zijn oeuvre. Hij was een typische atelierkunstenaar. Weliswaar trok hij er graag op uit met een schetsboekje op zak, maar met de schildersezel aan de slootkant zag men hem nooit. Dat had ook nadelen. Binnen gaf hij zijn onderwerpen de kleuren uit zijn herinnering, soms geholpen door grove aanduidingen in de schets, zoals: ‘rood’, ‘donkergroen’.

Zijn kleurstellingen kregen daardoor een zekere eigengereidheid, die de indruk versterkte dat kleurge­voel niet de sterkste kant van zijn kunstenaarschap was. Het meest geslaagd is het kleurgebruik in zijn stillevens, maar die zag hij dan ook direct voor zich terwijl hij ze schilderde.

Het is opvallend dat hij meestal kleine formaten hanteerde en zelden grote(re) schilderijen maakte. Dit was niet vanwege de kosten. Het lijkt er eerder op dat hij bij grote formaten de angst had het overzicht te verliezen en dat zijn werkwijze het beste tot zijn recht kwam bij kleinere afmetingen.

Zijn kunstenaarschap zette hem ook aan om antiek te verzamelen. Toen hij eens een stilleventje gemaakt had met een paar oude tinnen pulletjes erop, kreeg hij er schik in om meer antieke voorwerpen te verwerven. Bij het antiek verzamelen ontwikkelde hij een handelsgeest, die er bij de schilderijenproductie nooit was geweest. Bij het in- en verkopen van antiek bleek Valentijn ‘gouden handen’ te heb­ben. Bij de veilinghouders werd altijd met respect over hem gesproken en zijn naza­ten werden met egards behandeld.