Gravures

“Campen”. Gezicht op de stad, linksonder oningevuld plattegrondje van de stad, rechtsonder oningevuld plattegrondje van de stad Hasselt. Kopergravure door Vincenzo Maria Coronelli. 1706.
No. 79. uit: P. Coronelli, Teatro Della Guerra, Le XVII provincie del Belgio, enz. Napoli, 1706.