Gravures

“Kalverhekkenweg te Kampen” Houtgravure door W. Hekking Jr. 1865. Uit: Nederlandsch Magazijn. 1865. No.36. blz. 281.