Fotocollectie

Walkate Serie 1987

In 1937 liet Walkate met vooruitziende blik alle panden van de binnenstad fotograferen. In 1987 is dit opnieuw gebeurd. Omdat de bebouwde omgeving voortdurend aan verandering onderhevig is vormen deze foto’s, die we ‘de Walkate Serie’ noemen, een unieke bron van informatie. Sommige gebouwen, bouwkundige details of bebouwingsfases zijn alleen in deze series vastgelegd. Of iemand nu geïnteresseerd is in bouwhistorie of informatie nodig heeft voor de verbouwing van zijn huis, de Walkate Serie is een onmisbare bron.